maandag 4 oktober 2010

OVERGANGSPROGRAMMA (NTB 19)


OVERGANGSPROGRAMMA
de doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de vierde internationale (diverse vertalingen . 1938-1978)
voorafgegaan door
een discussie over het programma (1973)


194 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 978-90-77235-26-3
Verschenen: oktober 2010


Inhoud

Diskussie over het overgangsprogram
Het programma is niet compleet
Fascistische methoden
Ons programma is aangepast aan de objektieve situatie
Drie vereisten

Ontwerp van een Overgangsprogram van de Vierde Internationale. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [1938]
De objectieve voorwaarden voor de socialistische revolutie
Het proletariaat en zijn leiding
Minimumprogram en overgangsprogram
Indexloon en indexwerktijd
De vakverenigingen in het overgangstijdperk
Fabriekscomité’s
Het “zakengeheim” en de controle der arbeiders over de industrie
De onteigening van afzonderlijke kapitaalsgroepen
De onteigening van de particuliere banken en het tot staatstaak maken van het credietsysteem
Stakingsposten, weerafdelingen, arbeidersmilitie, bewapening van het proletariaat
Verbond van de arbeiders en boeren
Strijd tegen imperialisme en oorlog
Arbeiders- en boerenregering
De raden
De achterlijke landen en het program van de overgangseisen
Het program der overgangseisen in de landen van het fascisme
De positie der USSR en de taken van het overgangstijdperk
Tegen het opportunisme en het onprincipiële revisionisme
Tegen het sectarisme
Vrij baan voor de jeugd! Vrij baan voor de vrouwelijke arbeiders!
Onder het vaandel van de Vierde Internationale!

[Omslag van] Overgangsprogram van de 4de Internationale. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [1963]

[Omslag van] Overgangsprogram. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [ca. 1970]

[Fragmenten uit] De doodsstrijd van het kapitalisme en de taak van de Vierde Internationale [1971]
De objectieve vereisten voor een socialistische revolutie
Het proletariaat en zijn leiding
Het minimumprogramma en het overgangsprogramma
De vakbonden in de overgangsperiode
Fabriekscomité’s
Het ‘bedrijfsgeheim’ en de arbeiderscontrole over de industrie
De weg naar de vrouwelijke arbeider, de weg naar de jeugd
Onder het vaandel van de Vierde Internationale

Overgangsprogram. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [ca. 1975]
De objektieve voorwaarden voor de socialistische revolutie
Het proletariaat en zijn leiding
Minimumprogram en Overgangsprogram
De glijdende loonschaal en de glijdende urenschaal
De vakverenigingen in het overgangstijdperk
De fabriekscomité’s
Het “zakengeheim” en de arbeiderscontrole
De onteigening van afzonderlijke kapitaalsgroepen
De onteigening van de partikuliere banken en het tot staatstaak maken van het kredietsysteem
Stakingsposten, weerafdelingen, arbeidersmilitie, bewapening van het proletariaat
Verbond van de arbeiders en boeren
Strijd tegen imperialisme en oorlog
Arbeiders en boerenregering
De sovjets
Onderontwikkelde landen en het overgangsprogram
Het overgangsprogram in fascistische landen
De toestand in de USSR en de taken
Tegen opportunisme en revisionisme
Tegen het sektarisme
Vrij baan voor de jeugd! Vrij baan voor de werkende vrouw!
Onder het vaandel van de Vierde Internationale!

Overgangsprogramma. De doodsstrijd van het kapitalisme en de taken van de Vierde Internationale [1978]
1. De objektieve voorwaarden voor de socialistische revolutie
2. Het proletariaat en zijn leiding
3. Minimum-programma en overgangsprogramma
4. De glijdende loonschaal en de glijdende urenschaal
5. De vakbonden in het overgangstijdperk
6. De fabriekskomitees
7. het “zakengeheim” en de arbeiderskontrole
8. De onteigening van afzonderlijke kapitaalsgroepen
9. De onteigening van de partikuliere banken en het tot staatszaak maken van het kredietsysteem
10. Stakingsposten, weerafdelingen, arbeidersmilitie, bewapening van het proletariaat
11. Verbond van arbeiders en boeren
12. Strijd tegen imperialisme en oorlog
13. Arbeiders en boerenregering
14. De sovjets
15. Onderontwikkelde landen en het overgangsprogramma
16. Het overgangsprogramma in fascistische landen
17. De toestand in de USSR en de taken tijdens de overgangsperiode
18. Tegen opportunisme en revisionisme
19. Tegen het sektarisme
20. Vrij baan voor de jeugd! Vrij baan voor de werkende vrouw!
21. Onder het vaandel van de Vierde Internationale
Verklaring van moeilijke woorden en namen

Aantekening van de samensteller

Geen opmerkingen:

Een reactie posten