dinsdag 13 januari 2009

DE ENIGE WEG (NTB 3)


DE ENIGE WEG
en andere
artikelen uit ‘De Nieuwe Weg’ (1929-1935)


266 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 90-77235-03-5
Verschenen: januari 2006


Inhoud

Open brief aan de Russische arbeiders
Syndicalisme en communisme
De Oostenrijksche krisis en het communisme
Het vijfjarenplan en de internationale werkloosheid
De revolutie in Indië
Naar het kapitalisme of naar het socialisme?
De koersverandering van de Kommunistische Internationale en de toestand in Duitschland
De successen van het socialisme en de gevaren van het avonturisme
De Spaansche revolutie en de taak der Communisten
Het geval Rjazanov
Nieuwe zigzag en nieuwe gevaren
Voorrede uit de “Geschiedenis der Russische Revolutie” (Februari revolutie)
Eenheidsfront tegen het Fascisme. Waaruit bestaat de fout van de tegenwoordige politiek der K.P.D.
[Over de kollektiviseering]
Maart 1917
Het Karakter van de Duitsche Socialistische Arbeiderspartij (S.A.P.)
[Karakteristiek van de Russische bureaukratie]
Open Brief aan het Centraal Uitvoerend Comité der U.S.S.R.
Handen af van Rosa Luxemburg!
De Eenige Weg
– Bonapartisme en Fascisme
– Bourgeoisie, Kleinburgerdom en Proletariaat
– Verbond of strijd tusschen de Sociaal-Demokratie en het Fascisme?
– Een-en-twintig fouten van Thälmann
– De politiek van Stalin-Thälmann getoetst aan haar eigen ervaring
– Wat zegt men in Praag over het eenheidsfront?
– De klassestrijd in het licht der conjunctuur
– De weg naar het socialisme
– De eenige weg
– Nawoord
Levensbeschrijving van Lenin
Een historisch document. De strijd in de bolsjewistische partij voor een bolsjewistische regeering
Het tragisch lot van het Duitsche proletariaat
Perspectieven van het Amerik. Marxisme
Gesprek met een sociaal-democratischen arbeider naar aanleiding van het verdedigend eenheidsfront
Geen woorden maar daden
Problemen van het Sowjet-regiem (De Theorie van de Ontaarding en de Ontaarding van de Theorie)
Verklaring der delegatie van Bolsjewiki-Leninisten op de conferentie der links-socialistische en kommunistische organisaties
Over de Parijsche Conferentie
Antwoord op de vragen van den Heer Simenon vertegenwoordiger der “Paris-Soir”
Anatol Wassiljewitsj Loenatsjarski
Over de Jodenkwestie
Vijf dagen - van 23 tot 27 Februari 1917
Een centristische aanval op het Marxisme
Nationalisme en Ekonomie
Een voorstander neemt stelling in de Fransche discussie
[Fragment uit] De zaak Kirow en de Stalinistische bureaucratie

Aantekening van de samensteller

Geen opmerkingen:

Een reactie posten