donderdag 15 januari 2009

MIJN LEVEN (NTB 5 & 6)


MIJN LEVEN
poging tot een autobiografie
(1930)

Twee banden:

Deel 1
269 pagina’s
ISBN: 978-90-77235-19-5

Deel 2
265 pagina’s
ISBN: 978-90-77235-20-1

Prijs voor twee delen: Є 30,= [uitsluitend verkrijgbaar als setje]
Verschenen: juli 2008


Inhoud deel 1

Voorrede
Janowka
Buren. Eerste school
Familie en school
Boeken en eerste conflicten
Dorp en stad
Het jaar van den omkeer
Mijn eerste revolutionnaire organisatie
Mijn eerste gevangenissen
De eerste verbanning
De eerste ontvluchting
De eerste emigratie
Het partijcongres en de splitsing
Terugkeer naar Rusland
1905
Proces, verbanning, ontvluchting
De tweede emigratie en het duitsche socialisme
De voorbereiding tot een nieuwe revolutie
Het begin van den oorlog
Parijs en Zimmerwald
Uitwijzing uit Frankrijk
Door Spanje
In New-York
In het concentratiekamp
In Petersburg

Aantekening van de samensteller


Inhoud deel 2

Over de lasteraars
Van Juli tot October
De beslissende nacht
Trotzkisme in het jaar 1917
Aan het bewind
In Moskou
Onderhandelingen in Brest
De vrede
Een maand in Swjanschsk
De trein
De verdediging van Petersburg
Militaire oppositie
Meeningsverschillen over oorlogsvoering
De overgang tot de Nieuwe Ec. Politiek en mijn verhouding tot Lenin
Lenin’s ziekte
De samenzwering der epigonen
De dood van Lenin en de machtsverschuiving
De laatste periode van den inwendigen partijstrijd
De verbanning
De uitzetting
De planeet zonder visum
Alphabetisch Naamregister

Aantekening van de samensteller

Geen opmerkingen:

Een reactie posten