dinsdag 13 januari 2009

EUROPA EN AMERIKA (NTB 2)


EUROPA EN AMERIKA
en andere
zelfstandige uitgaven
(1927-1934)

278 pagina’s
Prijs: Є 20,=
ISBN: 90-77235-02-7
Verschenen: oktober 2006


Inhoud

Europa en Amerika
Voorwoord
De Vooruitzichten der Wereld-Evolutie
Over de vereischten der proletarische revolutie
De tien laatste jaren (1914-1924)
Fascisme, demokratie, kerenskisme
Waar hangt het lot van het Europeesch reformisme van af?
Het “vredelievend” imperialisme der Vereenigde Staten
Het plan der Vereenigde Staten: Europa op rantsoen stellen
Het Amerikaansch imperialisme en de Europeesche sociaal-demokratie
De Vereenigde Staten en Groot-Brittanje
De Vooruitzichten van den oorlog en de Revolutie
Europa en Amerika
De twee polen der arbeidersbeweging - Het volmaakt type van het reformisme
De ekonomische macht der Vereenigde Staten, als basis van het opportunisme
Europa’s en Amerika’s nieuwe rollen
De imperialistische uitbreiding der Vereenigde Staten
Pacifisme en verwarring
Het Amerikaansch pacifisme in de praktijk
Geen uitweg voor het Europeesch kapitalisme
Heeft het kapitalisme zijn tijd gehad?
Aanhangsel
Aangaande de opportuniteit van het ordewoord der Vereenigde Staten van Europa
De internationale toestand
Op de wacht voor de wereld-revolutie
Uittreksel van een verslag aan de kommunistische fraktie van het Xe Sovjet-Kongres
De wegen van de Europeesche revolutie
Vooruitzichten en taken in het oosten
Vijf jaren bestaan van de Kommunistische Internationale
Aan het wereld-proletariaat
Welke etappe maken wij door?
Het westen en het oosten
De ontwikkeling van het wereld-imperialisme en onze militaire taken
Waar gaat Engeland heen?
De stabilisatie van het wereld-kapitalisme
De strekkingen der ontwikkeling van de wereld-ekonomie
Waar gaat Engeland heen?

De Spaansche revolutie en de gevaren die haar bedreigen
De leiding der Komintern in het licht van de Spaansche gebeurtenissen
Wat moet er met de Cortes gebeuren?
Parlementaire bekrompenheid van de reformisten en anti-parlementaire bekrompenheid van de anarchisten
Welke revolutie staat in Spanje voor de deur?
Het probleem van de permanente revolutie
Wat beteekent het ingroeien in de revolutie?
Twee varianten: de opportunistische en de avontuurlijke
De vooruitzichten van de Julidagen
De strijd om de massa’s en om de arbeidersraden
De vraag van het tempo van de Spaansche revolutie
Voor de eenheid van de communistische gelederen
Aanhangsel
- Brief aan het politieke bureau van de W.K.P. (B.)
- Vragen van den dag voor de Spaansche revolutie
- 25 Mei 1930
- 21 Nov. 1930
- 12 Dec. 1930
- 12 Januari 1931
- 31 Januari 1931
- 5 Februari 1931
- 15 Februari 1931
- 13 Februari 1931
- 13 Maart 1931
- 14 April 1931
- 20 April 1931
- 23 April 1931 (Uit een brief naar Barcelona)
- 17 Mei 1931 (Uit een brief aan Madrid)
- 20 Mei 1931

Zal het fascisme werkelijk overwinnen? Duitschland, de sleutel tot den internationalen toestand

4de Internationale en de U.S.S.R.
1. Hoe wij het vraagstuk nu moeten stellen
2. De diktatuur van het proletariaat
3. De diktatuur van het proletariaat als idealistische norm
4. Bonapartisme
5. Staatskapitalisme
6. De ekonomie der U.S.S.R.
7. Burokratie en heerschende klasse
8. Klassenuitbuiting en sociale klaplooperij
9. Twee perspektieven
10. Mogelike wegen der kontrarevolutie
11. Is de vreedzame “afzetting” van de burokratie mogelijk?
12. De nieuwe partij in de U.S.S.R.
13. De vierde Internationale in de U.S.S.R.
Aanhangsel. Resolutie over de noodzakelijkheid en beginselen van een nieuwe Internationale

Maria Reese en de Komintern

[Uit:] Oostenrijk, een les voor allen!
Sociaal-demokratie en demokratie
De democratische vormen
Sociaaldemocratie en fascisme
“Sociaal fa[s]cisme”
Mogelijkheid van een opschu[i]ving
Algemeene Staking
Brief aan een Oostenrijkse kameraad

De Bolsjewiki-Leninisten aan het wereldproletariaat. Voor de Vierde Internationale!

De Vierde Internationale en de oorlog
De voorbereiding van den nieuwen oorlog
De U.S.S.R. en de imperialistische oorlog
De “nationale verdediging”
De nationale vraag en de imperialistische oorlog
Verdediging der demokratie
De verdediging der kleine en neutrale staten
De Tweede Internationale en de oorlog
Het centrisme en de oorlog
De Sowjetdiplomatie en de internationale revolutie
De U.S.S.R. en de imperialistische groepeeringen
De Derde Internationale en de oorlog
Het “revolutionnaire” pacifisme en de oorlog
Het kleinburgerdom en de oorlog
Het “defaitisme” in den imperialistischen oorlog
Oorlog, fascisme en de bewapening van het proletariaat
De revolutionnaire politiek tegen den oorlog
De Vierde Internationale en de oorlog

Aantekening van de samensteller

Geen opmerkingen:

Een reactie posten